ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE

2490 sayılı “Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu” na göre haklarında bu kanun hükümleri uygulanan resmi daire ve kuruluşların satıcı ve kiralayan (kiraya verici) sıfatıyla, müşteriler arasında tahmini fiat üstünde en fazla fiyat vereni bulmak üzere konulan usule “artırma” denir.
Bundan maksat resmi ve katma bütçeli dairelerin elinde bulundurduğu değerleri daha yüksek fiyatla satışa çıkarmak veya kiraya vermek suretiyle hâzinenin çıkarını korumaktır. Değeri 5.000. Liraya kadar olan taşınmaz malların satışı veya 5.000. liraya kadar Icari olan taşınmaz malların kiraya verilmesi ve kiralanması için “açık artırma” ve “açık eksiltme” usullerine de başvurulur.
Yine aynı kanun hükümlerine tabi dev let daire ve kuruluşlarının; alıcı, kiralayıcı, yaptırıcı ve keşfetirici olarak, kendisine bu işleri yapacak istekli aradığı hallerde iyi ve uygun koşullar altında en ucuz fiatı vereni bulmak üzere uygulanan prensibe de “eksiltme” denilir.
İhaleye gelince 2490 sayılı yasaya göre, gerek artırma ve gerek eksiltme suretiyle konulmuş usuller çerçevesinde resmi daire ve katma bütçeli dairelere karşı; alıcı, satıcı ve verici olarak çıkan isteklilerden yalnız birinin seçilerek yazılı fiyat ile işin o istekli üzerinde kaldığını ve kanunen buna yetkili mercilerin rey ve kararını gösteren sözleşmeden önceki işleme de ihale denmektedir (2490 sayılı kanunla ilgili bilgiler için Kefalet ve Teminat Mektupları’na bakı nız.)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


53 − 47 =