ARDİYE SÖZLEŞMESİ

Ardiye sözleşmesi, vedia akdinin ücretli bir çeşididir. Ancak bu anlaşmanın konusunu oluşturan şeyler, ticari mallar özellikle korunması ve saklanması elverişli bir yere İhtiyaç gösteren eşyadır (Hububat, Benzin gibi).
Bu nedenledir ki kıymetli evrak ve para gibi şeylerin korunması ardiye sözleşmesinin konusu olmaz. Aslında bunlar emtia kavramının içersine de girmez. Emtia senedi çıkarmaya yetkili olan Umumi Mağazaların bu işlemleri Ticaret Kanunu hükümlerine, diğer eşyanın korunmasına ait ardiye sözleşmesi de Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir (B.K. 437 477).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


83 − = 82