Aracı kurumların faaliyetleri hangi durumlarda yasaklanır veya geçici olarak durdurulur?

Sermaye Piyasası Kurulu, aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde aracı kurumların faaliyetini yasaklayabilir ya da geçici olarak durdurabilir.
1 .Mali durumu, taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamışsa,
2.Esas sözleşme hükümlerine aykırılıklarda süre verilmesi halinde dahi giderilebilir nitelikte değilse veya süre sonunda giderilememişse,
3. Aracı kurumların Kurul’ca sayılan şart ve niteliklerden her hangi birini yitirmişse,
4. Faaliyet izni alındıktan sonraki teminatların yükseltilmesi. tamamlanması, ilave yapılması, eksik kısmının yatırılması, durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılmamışsa,
5. Sermaye yeterliliğine aykırı bir durumda, şartların süresi içinde yerine getirilmemişse.
Sermaye Piyasası Kurulu, sözkonusu aracı kurumların faaliyetlerini tamamen veya kısmen sürekli veya 6 aya kadar geçici plarak durdurabilir.
İki yıl içinde faaliyetlerin tamamı veya faaliyeti iki kez geçici olarak durdurulmuş aracı kuruluşların faaliyetlerinin tamamı veya ilgili faaliyetlerin iznini içeren yetki belgesi üçüncü kez
aynı cezai duruma düştüklerinde iptal edilir. Yetki belgesi iptali, tescil ve ilan edilir. Faaliyetleri tamamen veya geçici olarak durdurulma durumu, sadece üke çapında 2 gazetede ilan edilir ama tescil edilmez.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*