Aracı kurum ne demektir, fonksiyonları nelerdir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aracılık, sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi .tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu gibi) yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı demektir. Vadeli işlem sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek de bu tanım içindedir. Bunun dışında aracı kuruluşlar, faaliyet konularıyla ilgili olarak yapacakları sözleşmeler çerçevesinde, müşterileri nam ve hesabına kendilerine emanet bırakılan sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz temetlü v.b gelirlerinin tahsili, ödenmesi gibi fonksiyonları da icra ederler.

Aracı kurumların kuruluş şartları nelerdir?
Sermaye Piyasası Kanunu, aracı kurumların kuruluş şartlarını şöyle sıralamıştır:
1 Anonim ortaklık seklinde kurulmaları
2 Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
3 Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
4 Sermayelerinin, yapacakları aracılık faliyetinin türüne göre bu tebliğde belirlenen miktardan az olmaması,
5 Esas sözleşmelerin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olması,
6 Kurucuların müflis olmadığının (iflas etmemiş olmasının) veya yüzkızartıcı bir suçtan dolayı hükümlüklerinin bulunmadığının belirlenmiş olması gerekir.

Borsa’da faaliyet gösteren kaç türlü aracı kurum vardır?
Sermaye konusunda konulan limite ve yapılacak aracılık faaliyetinin kapsamına göre iki tip aracı kurum vardır:
(A) Grubu Aracılar: Taahhütlü aracılık (undervvriting) işlemleri yapabilen ve biricil ve ikincil piyasada faaliyet gösterebilen bu aracı kurumların sermayesinin en az 10 milyar TL olması gerekir.
(B) Grubu Aracılar: Sadece ikincil piyasada aracılık işlemi yapabilen ve sermayeleri en az 5 milyar TL olması gereken aracı kurumlardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*