AR-GE ve inovasyonun Önemi

Global olmanın yolu yerli AR-GE ve inovasyondan geçiyor

Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında özellikle AR-GE ve inovasyona ayırdıkların payın arttığı ve bu konudaki yatırımları desteklediği görülüyor.

ABD, gayri safi milli hâsılasının yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırıyor. Güney Kore’de bu oran yüzde 3,6 iken Çin’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 2,9. Türkiye’de de son dönemde AR-GE’ye verilen önem artsa da hedeflenen seviyelerde değil.

AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payı da yüzde 1’tik hedefe yaklaşamasa da yüzde 0,95’e yükseldi. AR-GE’ye ayrılan pay, katma değerli üretime yöneldiğinizi ve büyümenizi de bu doğrultuda yaptığınızı gösterir. Türkiye, hedeflediği ‘dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri’ olmak istiyorsa katma değerli üretime daha fazla yönelmeli ve AR-GE ile inovasyona yatırımı artırmalı.

Bu anlamda özellikle üniversite bünyesindeki teknoparklarda umut verici AR-GE çalışmaları yapılıyor. Girişimci gençler, fikirlerini proje haline dönüştürüp AR-GE çalışmaları yaparak katma değer yaratan yerli çözümler üretiyorlar.

Bu noktada üniversitelerin girişimcilere verdiği destekler de önemli. En büyük desteklerden biri de İTÜ, İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO işbirliği tarafından veriliyor. Üç yıldır İTÜ Çekirdek projesi ile girişimcileri destekleyen İTÜ, bu kapsamda teknoloji tabanlı projesi olanlara hem çalışma alanlarını, hem laboratuvarlarını açıyor hem de danışmanlık hizmeti veriyor.

Girişimcilik ekosistemine katkı yapmak ve yerli AR-GE yapan projeleri desteklemek adına İTÜ ARI Teknokent ile işbirliğine giderek bu eki hazırladık.

Üç yılda 2 bin 500 proje başvurusu alan İTÜ Çekirdek’e 2014’te bin proje başvurdu. Bugüne kadar kuluçka aşamasındaki şirketlere verilen toplam destek 5 milyon TL’yi aştı. İTÜ Çekirdek’te fikirlerini projeye dönüştüren ve hatta ürün geliştirip şirketleşen girişimcilerin hikayelerini okuyacaksınız.

Görüştüğümüz 13 genç girişimcinin eğer yatırımcılar tarafından da desteklenirse dünya çapında şirketler olması muhtemel.

Önümüzdeki yıllarda, dünyaya açılan yerli AR-GE şirketlerin çoğalması adına bu ekin katkı sağlamasını umuyoruz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 5 =