ANÜİTE

Anüite sözcüzü latince “annus = yıl” sözcüğünden gelmektedir. Terim olarak özellikle borç alma ve tahvilat meselelerinde kullanılmaktadır. Anüite Bir istikrazda (borç para almakta) o yıl itfası gereken miktarın faizi ile birlikte tutarıdır. Örneğin 900.000. liralık bir borcun % 5 faizle ve yıllık itfası
Pratikte kullanılan metodlara göre anüite, sabit kalan ve değişen anüite olmak üzere ikiye ayrılabilir.
İtfa payları her yıl azaldıkları takdirde anüiteleri de azalan ve itfa payları artarsa anüiteleri artan, itfa planlarına da rastlan maktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


84 − = 75