ANTREPO

Ticari emtianın korunması için kurulan depolar olup, genel olarak Borçlar Kanunu’ nun ardiye sözleşmesi hükümlerine ve gümrük vergisi bakımından da Gümrük Kanunları hükümlerine tabidir. Antrepolar, vergiye tabi yabancı menşeli eşyanın memleket içinde ayrılmış bir yerde vergi ödemeksizin bir müddet alıkonmasını sağlar. Eşyanın konduğu yere antrepo adı verilir.
Antrepoya konan eşya bir bakıma memleket dışında sayılır. Eşya, vergisi ödendikten sonra memlekete sokulmuş olur.
Antrepo rejimine tabi olan eşya bir süre sonra memlekete sokulabileceği gibi, eşyanın çıktığı memlekete geri gönderilebilir, veya başka ülkelere ihraç olunabilir. Eşyanın sahibi, bu konuda kendi hesabına en kârlı saydığı kararı vermek için, beklemek ve malları üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak imkânına sahip bulunmaktadır.
Antrepoda bekleme süresi genellikle beş yıldır. Türk Gümrük Kanunu’na göre bu süre daha bir yıl uzatılabilir. Bununla beraber hakiki antrepolar ya da genel antrepolar dışında kalan antrepolarda bu süre daha kısa tutulmakta, iki yıla kadar indirilmektedir.
Antrepoda eşyanın korunması, ambalajlarının yenilenmesi, sınıflandırılması ve benzeri işlere izin verildiği gibi, özel izinle kısmî imalât işlerine de imkân verilebilir.
Antrepoların dış ticareti geliştirmek, vergi ödemeden memleket içinde geniş mal stokları kurmak ve istihdam seviyesini artırmak gibi yararları vardır.
Antrepolar kullandıkları amaçlara göre değişik adlar alır. Genel yahut hakiki anre polar, özel antrepolar (akaryakıt depoları gibi) ve fiktif antrepolar en çok rastlanan antrepo çeşitleridir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


6 + 1 =