ANONİM ŞİRKETLERİN ORGANİZASYONU

Anonim şirketler de, önce ortaklardan oluşan ve şirketin kaderine hakim olan Ortaklar Genel Kurulu (hissedarlar umumi heyeti) vardır. Genel Kurullar Şirketin ekonomik ortamdaki genel mali ve idari politikasını çizen ve şirkete yön veren kararlar alır. Genellike yılda bir defa toplanır. Ana sözleşme ile ilgili kararlar için de gerektiğinde olağanüstü toplanabilir, ( Genel Kuru!)
Alınan kararları uygulamak, şirketi idare ve temsil etmek, genel kurulca seçilen İdare Meclisine aittir. En az üç üyesi bulunan İdare Meclisi, şirket ortaklarından veya temsilcilerinden oluşan, şirketi idare ve temsil eden bir kuruldur, ( İdare Meclisi) Bu meclis de kendisini üyelerinden veya dışardan bir kişiye temsil ettirebilir ki bunlar ya müdür ya da murahhas üyeleredir .
Anonim şirketin ücüncü kanuni organı murakıplardır. Murakıplar (denetçiler) Anonim şirketi daha çok hissedarların menfaati bakımından, gerek genel kurulun ve gerekse İdare Meclisinin almış oldukları kararların uygulanıp uygulanmadığını teftiş ve mu rakebe ederler. En çok üç kişiden ibaret olabilen murakıplar, ortaklar arasından veya dışardan seçilebilir.

ANORMAL RİSK
Bankacılık tekniğinin yöntem ve kurallarına uygun olarak açılamayan ve heran tehlikeli olabilecek kredilere denir.
ANTET
Mektup ve kâğıt başlığı anlamına gelir. Antetli kâğıt denilince başlığı olan, baş tarafı yazılı ve basılı olan kâğıtlar anlaşılır.
Antetsiz kâğıtlar düz ve başlıksız kâğıtlardır.
ANTRE
Giriş, başlangıç anlamına gelir. Bir hesaba yapılan giriş antredir. Özellikle senetlerin cüzdana alınışı için kullanılan bir terimdir. Antre sorti terimi birarada kullanılırsa giriş çıkış demek olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


52 + = 57