Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirketler Ticaret Bakanlığı’nın izniyle, en az 500.000. TL Sermaye ve en az 5 kurucu ortakla kurulur. Sermaye payları en az 500 liradır. Şirket, kuruluşu müteakip Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edildikten sonra tüzel kişilik kazanır. Ticaret Kanununa göre anonim şirketleri ani ve tedrici olarak kurulabilirler.
Ani kuruluş şirket paylarının kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmesiyle olur. Sınırlı sayıda ortakla kurulan anonim şirketler ani şekilde kurulur. Halka açık anonim şirketler ise tedrici olarak kurulurlar. Ancak tedrici kuruluş SPK iznine tabidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*