ANLAŞMAYA DAYANAN MONOPOL

Sermayedarlık usulü, rekabet serbestliğine dayanır. Fakat bazı devir ve dönemlerde rekabet, sermaye sahiplerinin aleyhine döner ve yıkıcı olur. Bu gibi hallerde tacirler ve üreticiler bir araya gelerek anlaşmaya varırlar. Bu anlaşmalarda amaç, satıcıların arasında rekabete son vererek piyasaya hakim olmak ve bu hakimiyetin getireceği menfaatleri paylaşmaktır. Böylece hangi konuda olursa olsun bir monopol (tekel) yaratılmış olur. Örneğin bugün ülkemizde Cam Sanayii; Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş.’nin monopolündedir denebilir.
Bu çeşit monopolün değişik varyantları olabilir
Firmalar kendi kişiliklerini koruyarak; satış fiyatı, üretim miktarı, sürüm bölgeleri gibi konulardan biri veya birkaçı üzerinde anlaşma “yapmışlarsa, bunlara genellikle “kartel’’ denir.
Anlaşmış firma ve işletmeler kendi sermaye ve yönetim bağımsızlıklarını bir tarafa bırakarak tek bir organ halinde birleşebilir ler. Bu tip birleşmeler sonunda, tröst, konsorsiyum, yahut comptoir adı verilen firmalar meydana çıkabilir.
Anlaşmaya dayanan monopoller, süreli veya süresiz olabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 1 =