ANKET

Soru sormak veya soruşturmak anlamına gelen “anket”, genel olarak, haklarında normal kaynaklardan bilgi alınamayan bazı olayların aydınlatılması amacıyla yapılan gözlemlerdir. Bu gözlemler, yerine gidilerek, ya da belgelerin incelenmesi veya soruşturulan olay hakkında bilgi verebilecek durumda olan kişilerin dinlenmesiyle yapılır.
Anket çeşitleri vardır
Özel kişiler tarafından herhangi bir konunun aydınlatılması için yapılan gözlemler; “özel anket” adını alır.
Bazı olayların aydınlatılması amaciyle kamu organlarınca yapılan anketlere de “Kamusal anketler” adı verilir. Parlamento anketleri ve İdari anketler gibi.
Anketleri şekle göre de Sözlü anketler, rakamlı veya metinli anketler, karma anketler olarak üçe ayırabiliriz
1 Sözlü anketler Bilgilerine başvurulan kişilerin, düşüncelerini ve gözlemlerini bir kurul önünde söylemesidir.
2 Rakamlı veya metinli anketler; Bu anketler soru kâğıtlarıyla yapılır. Sorular rakamla veya sözle cevaplandırılır.
3 Karma anketler Hem sözlü ve hem de rakamlı, metinli olarak yapılan anketlerdir.
Anketler, konulara göre de bilimsel ve bilimsel olmayan anketler diye ikiye ayrılır Bilimsel anketler, istatistik konusudur. Bilimsel olmayan anketler, kişisel arzu ve isteklerle ilgili bulunmaktadır. Örneğin Milli piyangodan 2 milyon lira çıkarsa ne yaparsınız? Çocuğunuzu nasıl yetiştirmek istersiniz? Zengin olmak ister misiniz? gibi anketler bilimsel olmayan anketlerdir.
istatistik anketleri; incelenmesi gereken olayların, toplu olayların tam ve kesin olarak değil de yaklaşık ve etraflıca yadınlatı labllmesi amacını güder. Bu istatistiklerde çeşitli nedenlerden ve teknik zorluklardan yanılmalar olabilir. Örneğin Tarım İstatistiklerinde, tarıma ait bir ürünün miktarını sağlıklı ve tam olarak görmek ve tesbit etmek güç ve bazan imkânsızdır. Bunun için zirai ürünlerin; hemen her zaman uzman teknisyenler tarafından bazı özel yöntem ve tedbirlerle gerçeğe yakın tahminleri yapılır.
Ülkemizde istatistiğin, önemi gereği gibi anlaşılmadığı için, halk arasında “istatistik yanlış rakamların doğru hesaplanmasından ibarettir” diye bir esprisi vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


58 + = 66