ANİ KURULUŞ

Anonim şirketler, ya tedrici veya ani şekilde kurulur. Ani kuruluş, şirket paylarının kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmesiyle olur. Tedrici kuruluşta ise bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt edilmiş olması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi gerekmektedir. (T.K. 276) Şu halde; en az beş kişi olarak bir araya gelen şahısların ortaklık sermayesinin tümünü taahhüt etmek suretiyle bir anonim şirket kurmaları ani kuruluştur.

Ani kuruluş şekline göre anonim ortaklık kurmak isteyenler Ticaret Kanunu’nun öngördüğü ana sözleşmeyi yaparak noterden geçirdikten sonra bir dilekçe ile Ticaret Ba kanlığı’na başvururlar.

Ani kuruluşlarda yönetim kurulu üyeleri İle denetçilerin ana sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek dilekçeye; beş nüsha ana sözleşmeden başka, taahhüt edilen sermayenin % 25’inin yatırıldığına dair banka mektubu ile kuruculara ait ticari ehliyet belgesinin ve eğer aynî olarak (paradan başka kıymetlerle) sermaye konmuş ise kıymet takdirine ait kâğıtların ve diğer gerekli belgelerin eklenmesi lazımdır.

Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra kurucular, bakanlıktan gelen evrakı, ortaklığın bulunduğu yer mahkemesine ibraz ederek tasdikini isterler. Tasdikten sonra ortaklığın kuruluşu Ticaret Sicil Memurluğu ğunca tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gaze tesi’nde ilan edilir.

Ani olarak kurulan anonim oraklığın pay sahipleri; tescilden sonra beş yıl içinde halka müracaatla paylarını elden çıkarmak isterlerse, tedrici kuruluşa ait formaliteleri yerine getirmek zorundadırlar. (T.K. 304)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 27 = 34