ANANİM ORTAKLIK (ANONİM ŞİRKET)

GENEL BİLGİ
“Anonim” sözlük anlamında “adsız” demektir. Anonim ortaklık, diğer ticari şirketler gibi, tüzel kişiliği olan kuruluşlardır.
Daha çok dağınık sermayeleri organize ederek büyük teşebbüslere girişmek için kurulan bu ortaklıklarda, sermayedarlar (hissedarlar pay sahipleri ya da ortaklar) diğer ticaret şirketlerine oranla çok kolay değişebileceği halde, şirket sermayesi, diğer ticaret şirketlerinden çok daha sıkı surette şirkete bağlıdır. Kural olarak şirket
ten sermayedar çıkabilir. Fakat sermaye kalır. Ancak sermayenin sahibi ya da yatırmayı taahhüt eden şahıs değişir. Bu bakımdan “anonim ortaklık” bir ‘‘sermaye birliği” dir. Anonim şirketin bir özelliği de, ortakların sorumluluklarının yatırdıkları sermaye ile sınırlı olmasıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


19 + = 24