ANA HESAP

Bir işletmede aynı çeşitte, fakat ayrı nitelikteki hesaplar için açılan toplu hesaplara “ana hesap” adı verilir. Örneğin Senetler Cüzdanı, Borçlu Cari Hesaplar, Sermaye Hesabı, Mevduat Hesapları, Tediye Emirleri, Genel Giderler birer ana hesap niteliğindedir.
Bir işletmenin bütün giderlerini topluca Genel Giderlerde göstermek mümkündür ama, bu işletmede sarfedilen yakacak, kırtasiye, basılı kâğıt, aylık ve ücretler gibi giderlerin ayrı ayrı bilinmesi zorlaşır. Bu nedenle yine işletme için masraf sayılan, aynı çeşitlerdeki giderler için tali hesaplar açılması gerekecektir. Bu tali hesapların ana hesap içinde ayrı ayrı gösterilmiş olması gerek teknik ve gerekse işletmeye yön verme bakımından son derece önemlidir.
Ana hesaplar ve tali hesaplar işletmenin ekonomik yapısına göre değişir ve çeşitlenebilir. Bir ana hesabı gösteren basit bir örnek verelim
Tali hesapları
1 Aylık ve ücretler
2 Isıtma ve aydınlatma
3 Kırtasiye, basılı kâğıt
4 Onarma ve temizleme
5 Sigorta
6 Reklam
7 Çeşitli giderler ve benzeri
gibi giderlerin ana hesabı Genel Giderler’dir.
Muhasebede diğer birçok hesaplar aynı şekilde birer ana hesapta toplanabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


43 + = 47