Amerikan Muhasebe Sistemi

Önemli beş muhasebe sisteminden biri olan Amerikan sistemi; yevmiyedeki maddeleri defteri kebire geçirme işinden ve düzenleme külfetinden kurtulmayı amaçlamıştır.

Özellikle hesap adeti sınırlı olan işletmelerde bu sistem hem pratik ve hem de kullanışlıdır. Bu sistemde yevmiye ile def teri kebir birleştirilmiş olduğundan Amerikan sistemine “Defteri kebirli Yevmiye” sistemi adı da verilir.

Amerikan sistemi defterinin yapılış bakımından iki şekli vardır: Birinci şeklinde borçlu hesaplar sol tarafta, yevmiye ortada ve alacaklı hesaplar da sağda bulunur. İkinci şeklinde, sol tarafta yevmiye ve sağ tarafta da her hesabın borçlu ve alacaklı kolonları bulunur. Amerikan sistemindeki her kolon, işletmenin en işlek hesaplarına ayrılır, az çalışan hesaplar ise “muhtelif” kolonuna işlenir ve bu kolonun da ayrıca icmali yapılır.

İlk ve son envanterler yevmiyeli defteri kebirde görünürse “mikst Amerikan sistemi” görünmezse “basit Amerikan sistemi” adı verilir.

İlk bakışta çok pratik görülen Amerikan sisteminin bazı sakıncaları vardır:

Defteri kebirde (büyük defterde) bir hesabın alacaklı tarafına yazarken yanlışlıkla diğer hesabın borçlu tarafına yazılmış olabilir. Her sahife bittiği zaman bütün kolon yekunlarının yapılması lazımdır.

Defteri kebirde çok hesap açılırsa defterin hacmi büyür ve kullanılmaz bir şekil alır. Az hesap açıldığı zaman işlemlerin ay rıntılarna girilemez. Bununla beraber bugün büyük işletmelerde her kolona birer kollek tif hesap ayırmak ve bu hesabın da yardımcı defterikebirini tutmak suretiyle Amerikan sisteminden yararlanılmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 54 = 62