ALİVRE

Alivre, sonradan teslim anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Ticarette alivre denince; anlaşmanın yapıldığı sırada bulunmayan, fakat teslim zamanında tedariki müm gün mallar üzerine yapılan satış işlemleri anlaşılır.

Alivre satışlarda, satış akdi ile malın teslimi arasında bir süre bulunur.

Satıcı, belirli bir tarihte malm kararlaştırılmış fiata teslimini taahhüt eder, müşteri de aynı şartları kabul ederek bağlanır.

Alivre yani sonradan teslim şartıyla yapılan satışlara vadeli satış da denilebilir. Alivre, daha çok ticaret ve zahire borsaların da zahire, hububat ve benzeri örnekleri olan ve standart mallar üzerine yapılır. Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları bir pazar olan bor salarda alıcı, örneğine bakarak o anda bulunmayan malı teslim tarihinde daha fazla fiyata satarak kâr etmek düşüncesiyle alır, satıcı da teslim tarihinde tedarik edeceği malı daha ucuza mal edeceği düşüncesinden hareket eder.

Her iki tarafın da amacı yapılan satış anlaşmasından kâr sağlamaktır, ( spekülasyon)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


41 − 40 =