ALICILAR HESABI

Bir işletmenin müşterileri için açılan hesaptır. Bu hesap ile müşterilerin iş hacmi, kapasitesi, gelişmesi ve ödeme kaabiliyetleri izlenebilir.

Alıcılar hesabının bir hesap dönemi içinde sürekli borç bakiye vermesi gerekmez. Bazı alıcılar, malın siparişinden önce de para ödedikleri veya kendileriyle sürekli iş yapılması nedeniyle her defasında hesap kesilmediği için bunların hesabı alacak bakiye de verebilir. Bu bakımdan hem borç ve hem de alacak bakiye gösterebileceklerine göre alıcılar hesabının, bilançolarda aktif ve pasif hesaplar arasında yer alması tabiidir.

Alıcılar hesabının, karakter ve niteliklerine göre hukuki belgelere ve karşılıklı mu

tabakata dayandırılması, alıcı şahsın mali kudreti ve kendisine açılan kredi haddi bakımından dikkatle izlenmesi gereklidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 2 =