ALELHESAP

Bir taahhüde ya da bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmı ödemeye, alelhesap verilen para derler. Avans da aynı anlamda kullanılır. Bu terimin “akont’’ kelimesi ile eş anlamda kullanıldığı görülmektedir. Akont ile avans arasında şöyle bir fark gözetildiği de olur. Avans, henüz hak edilmemiş ya da kesinlik kazanmamış bir alacağa mahsuben verilen para demektir, akontta, hak edilmiş veya kesinleşmiş bir alacağa mahsuben verilen para anlaşılır.

Alelhesap verilen bir para zamanaşımını keser (B. K. 133)

ALICI

Ticari bir senedi; tanzim edildiği anda keşideciden veya imza edenden doğrudan doğruya alan ilk hamile “alıcı” denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


14 − = 12