Alacaklılar Hesabı

Bir işletmenin alacaklıları için açılan hesaplar bu ad altında toplanır. Pasif hesapları arasında yer alan alacaklılar hesabının karakteri, işletmenin borç para alması veya eşya satın alması ya da bir alacağın devri gibi işlemler dolayısıyla üçüncü şahısların işletmeden olan alacaklarını gösterir. Bu hesaplar, karakterine ve alacaklı kişilerin durumlarına göre kategorilere ayrılabilir:

Alacaklı Bankalar,

Emtia karşılığı alacaklılar,

Esham ve tahvilat karşılığı alacaklılar,

Muhtelif alacaklılar ve benzerleri gibi.

Bu hesapların faizli ya da faizsiz olduklarına göre kayıt şekillerinde farklar vardır. Alacaklılar hesaplarının, hesap dönemleri sonunda alacaklı şahıslardan alınacak ekstreler ie mutabakat yapılması, sağlıklı ve gerçek bir bilanço tanzimi bakımından şarttır. Alacaklılar hesabına herhangi bir kaydın geçirilmesi, yöntemine uygun belgelere dayanmalıdır. Bu belgeler, alacağı doğuran sözleşme, borç anlaşmasına dair kararlar ve karşılıklı öde melere ait makbuzlardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 1 = 5