ALACAKLI FAİZ

Bilançonun aktif kısmındaki borçlu hesaplara yürütülen faize “Alacaklı faiz” denir. Bunun karşılığı Borçlu faiz de (interet passif) bilançonun pasif kısmındaki alacaklı hesaplara yürütülen faiz demektir.

Bizim vergi yasalarımıza göre, bankaların borçlu hesaplardan aldıkları alacaklı faizler gider vergisine tabidir. Alınan faiz üzerinden % 25 oranında tutulan gider vergileri müşteriden tahsil edilir ve hâzineye yatırılmak üzere Muhtelif Alacaklılar hesabına alınır.

ALACAKLI HESAP

Alacak kısmındaki para, borçtaki paradan yüksek olan ve karakteri bakımından daima alacak bakiye gösteren hesaplara denir. Alacaklı yürümesi ası! olan ve ancak arızi olarak borçlu düşen hesaplara da bu ad verilmektedir. Mevduat hesapları, Muhtelif Alacaklılar, Tediye Emirleri ve benzeri gibi.

Alacaklı Cari hesaplar denilince de akla sadece “Mevduat Hesapları” gelir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


55 − 46 =