ALACAK

Bir malın tesliminde, bir hizmetin görülmesinde, bir paranın borç verilmesi ya da diğer nedenler sonucunda doğmuş bir isteme (talep) hakkıdır. Alacak, genellikle belirli bir para ile ilgilidir. Bir işletmnin mal ve hizmet satışından doğan haklara çoğu kez “ticari alacaklar” denilmektedir.

Alacakların bir çok çeşitleri vardır. Belli başlıları: Alacak senetleri, tahviller, ipotekli alacak ve borç senetleri, avanslar, peşin ödenen hesaplar, depozitolar, cari hesap şeklinde işleyen hesaplar ve benzerleridir.

Alacaklar vadesine göre, kısa vadeli alacaklar, uzun vadeli alacaklar, senetli ve senetsiz olduklarına göre de; senetli alacaklar, senetsiz alacaklar olarak ayrılır.

Vadeleri bir yıla kadar olan alacaklara memleketimizde genellikle kısa vadeli alacaklar, vadeleri bir yıldan uzun olanlara da uzun vadeli alacaklar denilmektedir.

Senetsiz alacaklar (açık hesap) olarak da tanımlanmakta ve uygulamada genellikle cari hesap şeklinde işletilmektedir.

Mal ve hizmet satışı ile birlikte doğan alacak için senet yapılmışsa bunlara da senetli alacaklar denir.

Senetli ve senetsiz alacaklar; faizli de olabilir, faizsiz de. Cari hesap şeklinde işleyen alacaklara önceden kararlaştırılan faiz, üç aydan az olmamak kaydıyla alacağa ilâve yani kapitalize edilir. Senetli alacaklarda ise, tesbit edilen faiz, senet değerlenirken vadesine göre hesaplanarak paraya eklenir.

Bazı hallerde alacakların, şahsi kefalet, menkul rehin ya da ipotek alınarak teminata bağlanması mümkündür.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


13 + = 23