ALACAK SENETLERİ

Belli bir paranın ödenmesi için verilen bir emri ya da bir ödeme vaadini belirten belgelerdir. Alacak senetlerinin başlıca çeşitleri şunlardır:

İ Resmi senetler: Hazine bonoları,

devlet tahvilleri, noter satış senetleri gibi,

2 Adi senetler: Tüccar olmayan kimseler arasında düzenlenen senetler. (Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir)

3 Ticari senetler: Poliçe, bono, çek
gibi senetler, fatura, konşimento, havale senedi, makbuz senedi (varant resepise) gibi emtia senetleridir.
Bir kimsenin alacağı, diğer bir kimsenin borcu demektir. Onun için bu snetlere bazen de borç senedi dendiği görülmektedir, ( senetler)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 59 = 68