AKREDİTİFİN YARARLARI

Akreditif, İhracatçıya ve İthalatçıya önemli yararlar sağlayan bîr ödeme şeklidir. Akreditif yoluyla yapılan ödemenin taraflara sağladığı belli başlı yararlar şunlardır:

1 İhracatçı Yönünden :

İhracatçı, sattığı malların bedelini akreditif ile almak imkânını bulur. Çünkü akreditif açmakla ithalatçının itibarı amir bankaca desteklenmiş ve kuvvet bulmuştur. İhracatçının çekeceği poliçenin ödeneceği akreditifi açan banka (varsa teyid eden banka) tarafından taahhüt edilmektedir.

İthalatçının ülkesinde uygulanan Kambiyo Kontrolünün Uluslararası ödemeleri kısıtlaması dolayısiyle ortaya çıkacak mali riskleri akreditif en aza indirir. Çünkü amir banka akreditifi ancak yabancı ülkeye döviz transferine izin aldıktan sonra açar. Bu nedenle, akreditifin açılması kambiyo denetiminde görevli makamlardan transfer izninin alınmış olduğunu da ifade ettiğinden ihracatçı alacağından emin olarak malları ithalatçıya gönderir.

Akreditif ihracatçıya kolaylıkla kredi bulma olanağını verir. Gerçekten akreditifin açılmış olmasından İhracatçının ilgili belgelerle birlikte poliçeyi muhatap bankaya verir vermez malların bedelini alabilmesi demektir.

ithalatçı Yönünden:

Akreditifin ithalatçıya sağladığı yararlara gelince :

Akreditif, ihracatçının ithalatçı ile yaptığı satış aktindeki şartları tam olarak yerine getirmesini sağlayan bir yoldur. Gerçekten ihracatçı akreditif mektubunda gösterilen şartları yerine getirmezse ve ilgili belgeleri akreditif şartlarına uygun olarak hazırlamazsa parasını bankadan alamaz. Bu nedenle akreditif açtıran ithalatçı, malların kendisine gönderileceğinden ve satış anlaşmasında kararlaştırılan şartlara uygun olacağından emindir.

3 Banka Yönünden :

Bankalar diğer kredilere göre akreditifi tercih ederler. Sağlam bir kredi şeklidir. Çünkü bu işlemlerde daha büyük teminata sahiptirler. Akreditifi açan banka kendisine olan borç ödenmedikçe malları temsil eden belgeleri ithalatçıya vermez. İthalatçının borcunu ödememesi halinde banka, malları sattırarak alacağını tahsil edebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 56 = 62