AKBANK

Bir özel teşebbüs olarak 1948 de kurulan Akbank Anonim Ortaklığı ilk Şubesini Adana’da faaliyete geçirmiştir. Kurucuları Çukurovalı ve Kayseri’li iş adamları grubudur.

Akbank başlangıçta bölgesel kuruluş olarak hizmete başladığı zaman sermayesi 5.700.000. idi. Bankacılık alanında rekabetin yoğun olduğu bir dönemde piyasaya girmiş, sermayesini artırarak ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde şubeler açarak Mevduat ve Ticaret Bankacılığında İş Bankası ve Yapı Krediden sonra 3. büyük banka olma başarısına ulaşmıştır.

Akbank’ın büyük hissedarı olan Hacı Ömer Sabancı’mn adı halk arasında banka yararına maddi ve manevi bir güvence idi. 1954 de Genel Müdürlüğün İstanbul’a taşınmasıyla Akbank Bölgesel olmaktan çıkarak teşkilâtını yaymaya doğru ilk önemli aşamayı gerçekleştirmiş oldu.

Akbank, 1962 de memleketimizin en ünlü bankacılarından İş Bankalı Ahmet Dallı’yı başa getirerek hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. Şube sayısı çoğalmaya başlamış, mevduat artış temposu hızlanmış, bankanın yabancı ülkelerdeki faaliyeti yoğunluk kazanmış, yeni ve büyük iştirakler ve yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet devrinde kurulmuş ve tutunmuş belli başlı kredi kuruluşları gibi Akbank da bir mevduat bankası ya da ticaret bankası karakterinde gelişmiştir. Ancak bu gelişmenin yanısıra, sınai yatırımlara ve iştiraklere de önem vermiştir.

Âkbank’ın kurduğu veya katıldığı büyük sanayi firmaları arasında Ak Çimento, Ayeks Yağ Sanayii, Bossa, Çelik Halat ve Tel Sanayii, Mukavva Sanayii, Oto Yol, Sassa Suni ve Sentetik Elyaf, Vasıflı Çelik ve diğerleri vardır. Aksigorta da, bankanın bir kuruluşudur.

1976 sonu itibariyle Âkbank’ın 503 şubesi, 8154 personeli, 300 milyon sermayesi ve 434.719.000 ihtiyatları bulunmaktadır. Aynı yıl sonunda Tasarruf Mevduatı 11.065.741.000 lira, Diğer Mevduatı 13.063.673.000 lira plasmanı 16.210.315.000 ve net kârı 353.369.000 lirayı bulmuştur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


50 − 49 =