AJANS

Modern bir ticari işletme, başarılı olabilmek için ilişkisi bulunduğu piyasalarda bir büro açmak zorunluğunu ve ihtiyacını duyar.

İhracatla uğraşan tüccar ve sanayiciler, dış ülkelerde malların sürümünü sağlamak, nakliyat, sigorta, gümrük işlemlerini görmek, alıcılarla çıkacak anlaşmazlıkları çözmek gibi işleri yapacak temsilci bulundururlar.

Bu temsilciler, müşterinin istek ve ihtiyacını bildikleri için ihracatçı firmalara yararlı bilgiler verir, bulundukları ülkede artırmalara katılır, kârlı ve fırsatlı işlerden temsil ettikleri firmalara derhal haber verirler.

Ticari anlamda “ajans”, bir ticaret ve sanayi işletmesi temsilcisinin ya da ajan’ın oturduğu yere (ikametgâhına) denir.

Ülkemizde Bankaların küçük çaptaki şubelerine de ajans denilmekteydi. Bankalar Kanunu : Ajans yerine Şube kelimesini kullanmış ve böylece ajanslar “bağlı şube” şekline dönüştürülmüştür.

Gerçek anlamda ajans ise; dünyada politika haberlerini, ekonomik ve mali hareketlere ait olayları ve diğer bilgileri toplayan ve bunları bülten, radyo, telgraf, telefon ve televizyonla yayınlayan kurumlara denilmektedir. Türkiye’de Anadolu Ajansı (A.A.) Ingiltere’de Reuter Ajansı, Rusya’da Tass Ajansı, Amerika’da United Press (U.P.) ve benzerleri gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


92 − 84 =