AİLE SİGORTASI

Hayat sigortasına ait bir işlemdir ve bu, sigortanın bir çeşididir.

Hayat sigortasının amacı, gerek sağken ve gerekse ölüm halinde sigortalıya ya da geride bıraktığı ailesine destek olmaktır. Örneğin :

Ölüm sigortası ölümde bir yardım yspar.

Emeklilik sigortası ileri yaşlarda bir gelir sağlar.

Çocuk sigortası tahsili kolaylaştırmak amaciyle yaptırılır.

Aile sigortası da aileye her bakımdan destek olma amacını güder.

Ailesini düşünerek 20 senelik bir hayat sigortası yaptıran kimse, senelik taksitlerini ödediği takdirde, aile fertleri yani lehdarları şu şekilde yararlanabilirler:

1) Aile reisi, poliçede gösterilen vade dolmadan ölürse, geri kalanlar sigorta bedelini alırlar.

2) 20 sene dolduğu takdirde;

Aile reisi toptan bir para alır, sigorta ile ilgisini keser veya

Bu paranın bir kısmını alır, bir kısmını da ölümünde ailesine ödenmek üzere bırakır. Ya da

Ölümde ödenecek ikinci para yerine her sene bir rant alır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 51 = 55