AİLE SANDIĞI

Ortaklar, içlerinden birini müdür seçebilirler. Aralarında yapacakları bir anlaşma ile şirketin işletilmesini, net gelirden yıllık belli bir pay veya ücret karşılığında, yine içlerinden birine bırakabilirler, ya da malların idaresini hep birlikte yürütebilirler.

Ortaklık sürekli olarak kurulmuşsa bu sürenin bitiminde, ortaklardan birinin iflas etmesi ya da hissesinin haczedilmesi üzerine yahut bütün ortakların rızası alınarak aile ortaklığı son bulur.

Ülkemizde aile ortaklığı biçiminde ticari şirketlerin işletildiği de çok görülmektedir.

Memleketimizde Osmanlı Bankasfnın kendi nezdinde açılan bir çeşit tasarruf sandığı hesabına verilen addır. Aynı banka bu hesaba “faizli küçük cari hesaplar” adını da vermektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 6