AİLE ORTAKLIĞI (AİLE ŞİRKETİ)

Aile; birbirine kan veya evlenmeden doğan akrabalık (sıhriyet) ya da sözleşme bağlarıyla bağlı bulunan ve aralarındaki hukuki ilişkileri daha çok medeni hukukla düzenlenmiş olan topluluktur. Bu topluluğun üyeleri (fertleri) birbirine yardım göreviyle yükümlüdürler (M.K. 315). Bu bakımdan, aile ortaklığının kuruluşu ve işleyişi de medeni kanun hükümlerine göre cereyan eder.

Aile ortaklığı terekedeki payların (hisselerin) bırakılmasıyla ya da ayrıca mal koyarak kurulabilir. Bu tür ortaklıkların amacı, mirasın bölünmesinden doğabilecek sakıncaları önlemektir.

Mal ortaklığı bütün katılanların ya da temsilcilerinin imzalayacakları resmi bir senetle kurulmuş olur. Ortaklık süresi belirli veya belirsiz olabilir. Süre sözleşmede belirtilmemişse, ortaklardan herbiri altı ay önce haber vererek ilişkisini kesebilir.

Aile ortaklığında; Üyelerden (yani mirasçılardan) herbiri ortaklık halindeki mülkiyetin ortakları olarak, ortaklığa ait mallara hep birlikte tasarruf edebilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


62 − = 53