ADRES BÜROSU NEDİR?

Belli bir yerin, tanınmış kişilerin, işletmelerin, resmi, yarı resmi kuruluşların, hastane, kaplıca, otel ve benzerleri gibi yerlerin adresleri hakkında bilgi alınmak üzere başvurulan bürodur.

Bu bürolar hükümet veya belediyeler tarafından kurulabileceği gibi özel şahıslarca da açılabilir.

Resmi adres büroları, büyük şehirlerde, turistik amaçlı sergi, fuar zamanlarında ya sürekli ya da geçici olarak kurulur.

özel adres büroları da, İstenilen bilgileri az bir ücret karşılığında verirler. Çoğunlukla bu bürolardan adresle birlikte gerekli ransey man (istihbarat) alınabilir.

Adres büroları, adres rehberleri hazırlayıp bastırırlar ve isteyenlere verirler.

Bir de adreslerin kolay, çabuk, temiz ve yanlışsız yazılmasını sağlamak için Adres makineleri vardır. Bu makineler, müşteri adedi onbinleri aşan ve bunlarla sürekli ilişkide bulunan büyük işletme ve bankalarda az elemanla çok yararlı hizmetler görülmektedir.

Alfabetik olarak adresleri içine alan bir ndres arama aracıdır.

Bu rehberler; tacirler, turistler, iş sahipleri için hazırlanabileceği gibi genel olarak da hazırlanabilir, aranacak adresleri bulmak konusunda kolaylık sağlar ve yararlı işler görür. Özellikle telefon rehberleri aynı zamanda adres tesbitinde çok yararlıdır.

Adres rehberlerine, “adres kitabı” da denir. Bu kitapta adresle ilgili bazı bilgiler vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


39 − = 30