ÂDİ HİSSE SENEDİ

Anonim ortaklıklarda taahhüt edilmiş sermayeye katılma payı karşılığında nakden verilen belgelerdir.

Âdi hisse senetleri sahipleri:

Genel Kurul toplantılarına katılmak,

Veya burada kendilerini temsil ettirmek,

Firma veya işletme faaliyeti hakkında bilgi edinmek,

Temettü almak,

Yeni hisse senetleri çıkarıldığında bunları öncelikle satın almak ve Ortaklık tasfiyeye girdiğinde payları arasında dağılıma katılmak hakkını kullanırlar. Demek oluyor ki;

Âdi hisse senetleri, şirketin alelade zamanlarda çıkardığı ve özel bîr öncelik hakkı vermeyen senetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarında, ana sözleşmede belirtilen oranlarda oy hakkı verir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


20 + = 23