AÇILIŞ BİLANÇOSU

Yeni bir işletmenin veya firmanın, faaliyete geçmeden önce ya da faaliyette iken yeni bir hesap dönemindeki durumunu saptamak üzere hazırlanan bilânçolara bu ad verilmektedir. Aynı zamanda açılış mizanı da denir.

Faaliyet halindeki işletmelerin dönem sonundaki varlıklarını, borçlarını ve sermayesini saptamak üzere bir kapanış bilançosu tertiplenir ve ondan sonra bu bilânçodaki hesap bakiyeleri yeniden yevmiye defterine aktarabilmek üzere açılış bilânçosu çıkarılır. Halen geçerli olan uygulama budur.

Modem uygulamada ise; geçmiş dönemin kapanışına ve yeni dönemin açılışına ait durumlar tek bir bilânçoda toplanmaktadır. Kapanış bilânçosu, ertesi dönem açılışına hazır bir şekilde tertiplenmektedir. Böylece defteri kebirde kapanış bilânçosu ve açılış bilânçosu hesaplarının ayrı ayrı tutulması gereği ortadan kalkmakta ve ikinci bir kez hesap bakiyelerini yevmiye defterine işlemeye gerek kalmamaktadır.

Eski uygulamada : işletmelerin kapanış bilançosunda gösterilen bilânço kârı; Kurumlar vergisini, ihtiyata ayrılacak miktarı ve dağıtılacak temettü ile stopajı içine almaktadır ve dolayısıyla işletmenin varlıkları, borçları ve sermayesi yanlış gösterilmiş olmaktadır. Modern uygulamada Kurumlar Vergisi, ayrılacak ihtiyat akçesi, dağıtılacak temettü ve stopaja ait işlemler kapanış sırasında tamamlanabilmek tedir.

İşletmelerin eski usul uygulamaya bağlı kalmaları kanun hükümlerinden ileri gelmektedir. Çünkü Ticaret Kanunu, kâr dağıtımına ilişkin kararların Şirket Genel Kurullarında alınmasını zorunlu kılmaktadır ve dağıtma kararları, Mart veya Nisanda ödenecek gelir ve Kurumlar Vergileri taksit vadesine kadar gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kapanış ve açılış bilânçolarının ayn ayrı tertiplemeği gerektiren uygulama devam etmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 1 =