Açık Krediler

BANKA AKSEPTASYONU

Kefalet Mukabili Krediler
Maddi Tem’natlı Krediler
Kefalet Kredileri gibi İşlemlerdir.
3) Banka Hizmetleri
Senet tahsili
Müşteriler adına para nakli (Havale, akreditif, keşide çekleri, seyahat çekleri yolu ile)
Kiralık Kasalar
Emanet Kabulü
Kupon tahsil ve ödemeleri
Borsa emirlerinin yerine getirilmesi
İstihbarat hizmetleri gibi işlemlerdir.
(Bu sıralama içinde ve dışındaki önemli her fşlem kendi harf sırasında ayrıca incelenmiştir.)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 6 = 14