AÇIK KEŞİDE

Poliçe veya bononun geçerli olması için, içinde bulunması zorunlu olan unsurlardan bir kısmının doldurulmadan keşideci veya borçlu tarafından imza edilerek lehdara verilmesine “açık keşide” denmektedir.

Açık keşidede poliçe ve bono, yapılan anlaşmaya uygun bir şekilde lehdar tarafından doldurulur.

Ticaret Kanununda “Açık bono” ve “Açık poliçe” denilen bu senetlere “beyaz bono” ve “beyaz poliçe” de denilmektedir.

Bu bono ve poliçeler, çoğunlukla ödenecek paranın kesin olarak belli olmadığı hallerde kullanılmaktadır. Ama memleketimizde henüz yayılmamıştır.

Hâmil; poliçe veya bonoyu kötü niyetle elde etmediği veya ağır bir kusurla suçlanmadığı hallerde, bu senetlerin anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu hâmile karşı ileri sürülemez. Çünkü bunun böyle olduğunu is bat etmek gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


43 + = 53