AÇIĞA İMZA NEDİR?

AÇIĞA İMZA NEDİR?

Bir senet veya belge metninin tamamen veya kısmen yazılmasından önce ilgililere imzalatılmasıdır. Ödeme koşulları, vadesi ve parası sonradan yazılmak üzere açık bira kılarak sözleşme veya ticari belgelerin imzalanmasına iş hayatında rastlanılmaktadır. Örneğin A ve B, herhangi bir anlaşma yaptıktan sonra A, B ye beyaz bir kâğıda imzasını koyarak, bütün metnin doldurulmasını B ye bırakır. Tabii bu gibi davranışlar son derece bir güven meselesidir. Bu bakımdan açığa imza; karşı tarafa mutlak güven beslendiği ve zorunluk karşısında başka türlü harekete olanak bulunmadığı durumlarda söz konusu olabilir.

AÇIK

Hesapta giriş ve çıkışların birbirine uymaması. mal ve para mevcudunun, defter kayıtlarından eksik olması hâlidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 56 = 63