ABONMAN

Herhangi bir mal ve hizmet karşılığında; bir işletme ile müşteri arasında yapılan bir anlaşma veya sözleşmedir. Bu sözleşme çoğunlukla peşin ücret ve bedel esasına dayanarak, belli veya devamlı bir süre için, bir mal veya hizmetten yararlanmayı sağlamak üzere yâpılır. Örneğin; gazete abonmanı, havagazı, elektrik ve su abonmanı, telefon abonmanı ve benzeri gibi.

Abonmanın, aboneye sağladığı kolaylıklar ve yararlar nelerdir? Genel olarak peşin ödemelerde müşteriye fiatlarda İndirim yapılır, abone, yerine getireceği şartlar konusunda ayrı ayrı izlemek zahmetinden kurtulur. Buna karşılık işletmeye para olanağı hazırlanmış olur.

Abonmanlar; yazılı veya sözlü anlaşmalarla yapılabilir. Yazılı sözleşmelerle yapılan abonmânlar her iki tarafı bu anlaşmadaki şartlara uymağa zorlar. Bu bakımdan önemli abonmanlarda yazılı şekil daha çok kullanılır. Sigortacılıkta bu konu ile ilgili olarak “Abonman poliçesi” düzenlenir. Telefon, havagazı, elektrik ve su abonmanları da yazılı anlaşmalardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 69 = 76