ABONE

Genellikle, mal ve hizmet hazırlayan çeşitli işletmelerin ürünlerinden belli bir süre için, bu sürenin devamınca bir ücret karşılığında yararlanan kimseye “ABONE” denir. Diğer bir deyimle; peşin veya sonradan ödemek şartiyle bir şeye müşteri olmak demektir ya da böyle bir müşteriye verilen isimdir: Gazete abonesi, dergi abonesi, telefon abonesi, sigorta abonesi, elektrik su ve havagazı abonesi, tiyatro abonesi ve benzeri gibi.

Bu biçimde bir abonman (o. bk.) yapan kimse, aboneler için konmuş olan şartlara uymakla yükümlüdür. Gazete ve dergi abonmanında, belli bir süreye ait ücreti peşin ödemek, adres değişikliğini zamanında bildirmek, belli süre bitince abonesini isterse yenilemek gibi.

Bazı hallerde bir abone, abonman karşılığında ödenecek ücreti sonradan da verebilir. Özellikle; Elektrik, havagazı ve su abonmanlarında, abone, sarfiyat bedelini faydalandıktan sonra öder. Bu durum aslında abone olmanın özelliğine uymamakla beraber, az da olsa görülen şeylerdendir. Çoğunlukla bir abone yararlandığı şeyin belli süre ve sayıya ait bedelini peşin ödemek zorundadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 17 = 21